ASTM A1038

ASTM A1038

ASTM A1038

ASTM A1038 là gì?

ASTM A1038 - Standard Test Method for Portable Hardness Testing by the Ultrasonic Contact Impedance Method

là phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn để kiểm tra độ cứng di động bằng phương pháp trở kháng tiếp xúc siêu âm

Tham khảo: Thiết bị đo độ cứng kết hợp NOVOTEST T-UD3 kết hợp ưu điểm của hai phương pháp đo độ cứng bằng phương pháp gián tiếp: Trở kháng tiếp xúc siêu âm (ASTM A1038) và Leeb (ASTM A956). 

 

 

Chia sẻ: