Leeb (ASTM A956)

Leeb (ASTM A956)

Leeb (ASTM A956)

Leeb (ASTM A956) là gì

Leeb (ASTM A956)- Standard Test Method for Leeb Hardness Testing of Steel Products: là phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn để kiểm tra độ cứng Leeb của các sản phẩm thép. 

Tham khảo các sản phẩm đo độ dày Novotest: Máy đo độ cứng tích hợp NOVOTEST T-UD3 là sản phẩm kết hợp ưu điểm của cả hai phương pháp đo độ cứng gián tiếp: Trở kháng tiếp xúc siêu âm (ASTM A1038) và Leeb (ASTM A956).

 

Chia sẻ: